Privacyverklaring:

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw  VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. omgaat met uw gegevens.
Indien u uw woning verhuurd of verkoopt legt VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. de volgende gegevens vast:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van de woning
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of
 • verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan uw VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. verstrekt.
Indien u op zoek bent naar een huur of koophuis en VRC – Veth Realty & Consultancy B.V.  inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. de volgende gegevens vast:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan uw VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. verstrekt.
Indien u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder de bemiddeling van VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. heeft ingeschakeld, dan kan VRC-Veth Realty & Consultancy B.V. de volgende gegevens vastleggen:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan de VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. verstrekt.
Indien u een woning verkoopt of verhuurt of u bent op zoek naar een andere woning dan geeft u via de bemiddelingsopdracht aan VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. toestemming om uw gegevens te gebruiken:
 • om uw woning te promoten, bijvoorbeeld op vethrealty.nl, Pararius, Funda, of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren
 • voor het toezenden van informatie over de woning
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van VRC-Veth Realty & Consultancy B.V.
De makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht. Alle gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van VRC-Veth Realty & Consultancy B.V.

Toegang tot gegevens:

Medewerkers van de VRC – Veth Realty & Consultancy B.V.  hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. verstrekt bepaalde gegevens aan geselecteerde derden, waaronder aan taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen. Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is.

Beveiliging en bewaartermijn:

VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering:

Daar VRC – Veth Realty & Consultancy B.V. geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan VRC-Veth Realty & Consultancy B.V.  Die zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal VRC-Veth Realty & Consultancy B.V.  de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
Heeft u vragen, of klachten, neem dan s.v.p. contact op met:
VRC – Veth Realty & Consultancy B.V.
Klein Heiligland 7
2011 EB Haarlem Nederland
Phone: +31-23 542 87 63
E-mail: Info@VethRealty.nl
Website: www.VethRealty.nl

Send to Friend

Email Agent